Program szkolenia

Tematyka zajęć teoretycznych:


– zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem
– zasady zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach pogodowych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach
– wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. po spożyciu alkoholu, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia
– zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu
– zagrożenie związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności
– zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy
– zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób, ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska
– ostrożność i postawa wobec innych uczestników ruchu
– zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków
– rodzaje dróg, zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni
– zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym
 

Tematyka zajęć praktycznych:

– przygotowanie się do jazdy
– posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
– włączanie się do ruchu
– zajmowanie właściwej pozycji na drodze
– respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
– bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
– obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
– skuteczne reagowanie w przypadku powstania zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
– jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków drogowych
– jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
– zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
– wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń pojazdu, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
– jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości